Newyddion

04/06/2015  AC yn galw am newid mewn ariannu ymchwil gwyddonol
AC yn galw am newid mewn ariannu ymchwil gwyddonol

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros sgiliau Simon Thomas bod angen sicrhau mwy o arian ar gyfer ymchwil gwyddonol yng Nghymru.

Darllena fwy...

19/05/2015  Rhaid i adran addysg Cymru beidio â thorri corneli wrth weithredu’r Cyfnod Sylfaen
Rhaid i adran addysg Cymru beidio â thorri corneli wrth weithredu’r Cyfnod Sylfaen

Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi rhybuddio Llywodraeth Cymru i beidio â thorri cyllid ar gyfer polisi addysg y Cyfnod Sylfaen.

Darllena fwy...

13/05/2015  Bydd ar Gymru angen Plaid Cymru yn fwy nac erioed o’r blaen
Bydd ar Gymru angen Plaid Cymru yn fwy nac erioed o’r blaen

Dim ond Plaid Cymru wnaiff sefyll dros Gymru yn erbyn bygythiad o bum mlynedd arall o doriadau Torïaidd creulon Bydd cwmwl bygythiad llywodraeth Geidwadol yn golygu y bydd Plaid Cymru yn bwysicach nac erioed o’r blaen yn ystod y senedd San Steffan hon, meddai Simon Thomas o Blaid Cymru.

Darllena fwy...

24/02/2015  Angen llwyr ailwampio’r cwricwlwm yng Nghymru
Angen llwyr ailwampio’r cwricwlwm yng Nghymru

Cyn adolygiad hir-ddisgwyliedig y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru, mae Simon Thomas o Blaid Cymru wedi galw am lwyr ailwampio’r cwricwlwm presennol a gyflwynwyd ym 1988.

Darllena fwy...

24/02/2015  Plaid Cymru yn amlygu’r angen am well hyfforddiant
Plaid Cymru yn amlygu’r angen am well hyfforddiant

  Yn ystod dadl ar adroddiad blynyddol y corff addysg Estyn, mae Plaid Cymru wedi amlygu’r angen i adeiladu galluedd y gweithlu addysg yng Nghymru.

Darllena fwy...

11/02/2015  Galwadau gan ACau ar i gynghorwyr hybu cael pobl ifanc ar y gofrestr etholiadol
Galwadau gan ACau ar i gynghorwyr hybu cael pobl ifanc ar y gofrestr etholiadol

Bydd Simon Thomas o Blaid Cymru yn arwain dadl yn y Senedd ar gael mwy o bobl ifanc ar y gofrestr etholiadol.

Darllena fwy...

07/02/2015  Y Blaid yn addo mwy o gefnogaeth i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru
Y Blaid yn addo mwy o gefnogaeth i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru

Bydd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas yn dweud wrth gynhadledd undeb llafur yn Llundain heddiw y bydd ei blaid yn rhoi blaenoriaeth i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru sydd eisiau astudio ym mhrifysgolion Cymru.

Darllena fwy...

25/11/2014  Pryder am ofal iechyd meddwl pobl ifanc
Pryder am ofal iechyd meddwl pobl ifanc

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn pryderu'n ddifrifol am wasanaethau i bobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru.

Darllena fwy...

19/11/2014  Treth triwantiaeth yn loteri cod post
Treth triwantiaeth yn loteri cod post

Mae cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru wedi datgelu agwedd dameidiog at y dirwyon newydd o £120 i rieni plant sy’n cau mynd i’r ysgol.

Darllena fwy...

19/11/2014  Bydd toriadau Llywodraeth Cymru yn cael effaith ar 12,000 o ddysgwyr ôl-16
Bydd toriadau Llywodraeth Cymru yn cael effaith ar 12,000 o ddysgwyr ôl-16

Mae tîm Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi amlygu effaith toriadau Llywodraeth Cymru ar wariant ar addysg bellach a sgiliau yn ystod Cwestiynau Addysg yn y Senedd.

Darllena fwy...

19/11/2014  Trafodaethau’n cychwyn ar gyflogau athrawon
Trafodaethau’n cychwyn ar gyflogau athrawon

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau eu bod yn cynnal trafodaethau am bosibilrwydd datganoli tâl ac amodau athrawon.

Darllena fwy...

12/11/2014  Plaid Cymru yn ymateb i’r newyddion ‘trychinebus’ am Murco
Plaid Cymru yn ymateb i’r newyddion ‘trychinebus’ am Murco

Mae AC Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, Simon Thomas, wedi ymateb i’r newyddion fod cannoedd o swyddi dan fygythiad yn Sir Benfro wrth i’r bwriad ni brynu purfa olew fynd i’r gwellt.

Darllena fwy...

11/07/2014  Cwestiwn Brys wedi ei gyflwyno ar doriadau i ddarpariaeth dysgu oedolion
Cwestiwn Brys wedi ei gyflwyno ar doriadau i ddarpariaeth dysgu oedolion

Mae’r newyddion y bydd toriadau pellech yn y ddarpariaeth ar gyfer dysgu Cymraeg i oedolion wedi cael ei gondemnio gan Blaid Cymru.

Darllena fwy...

10/06/2014  Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno gwiriadau ar hap i ysgolion
Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno gwiriadau ar hap i ysgolion

Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno gwiriadau ar hap i ysgolion Dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas ei bod yn bryd i Lywodraeth Cymru gyflwyno gwiriadau ar hap i ysgolion heb roi rhybudd.

Darllena fwy...

03/06/2014  Un llwybr i holl ddisgyblion Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru
Un llwybr i holl ddisgyblion Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru

“Rhowch derfyn ar y loteri cod post i fyfyrwyr ag anghenion penodol”: Plaid Cymru Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi amlygu’r anghysondeb sy’n bod yn y ddarpariaeth cefnogaeth dysgu ychwanegol rhwng awdurdodau lleol yng Nghymru, gan fynnu bod angen i Lywodraeth Cymru fynd i’r afael â hyn trwy gyfrwng un darn

Darllena fwy...

20/05/2014  Angen arweiniad cryf a gweledigaeth am y tymor hir ar gyfer addysg gynnar
Angen arweiniad cryf a gweledigaeth am y tymor hir ar gyfer addysg gynnar

Mewn ymateb i’r datganiad ar y Cyfnod Sylfaen, dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas: “Mae Plaid Cymru wedi hyrwyddo egwyddorion ac arferion y Cyfnod Sylfaen ers blynyddoedd lawer, oherwydd bod tystiolaeth ryngwladol yn dangos fod y dull o ddysgu trwy wneud yn gweithio’n dda mewn addysg gynnar.

Darllena fwy...

14/03/2014  Rhaid i ni ddefnyddio ein holl asedau cenedlaethol er lles yr economi
Rhaid i ni ddefnyddio ein holl asedau cenedlaethol er lles yr economi

Prentisiaethau ac addysg sy’n allweddol i harneisio potensial economaidd yr iaith Gymraeg Mae’r iaith Gymraeg yn ased y dylid ei defnyddio er lles economi Cymru.

Darllena fwy...

14/03/2014  Plaid Cymru yn mynnu atebion ynghylch graddau TGAU annisgwyl o isel
Plaid Cymru yn mynnu atebion ynghylch graddau TGAU annisgwyl o isel

Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas AC wedi mynnu atebion gan Lywodraeth Cymru ynghylch graddau TGAU annisgwyl o isel mewn Saesneg yn arholiadau modiwl mis Ionawr.

Darllena fwy...

19/02/2014  Gweinidog yn gweld synnwyr ar adolygiad Diamond o Addysg Uwch
Gweinidog yn gweld synnwyr ar adolygiad Diamond o Addysg Uwch

Mae Gweinidog Addysg a Sgiliau cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi croesawu'r datganiad diweddaraf ar gylch gorchwyl adolygiad yr Athro Ian Diamond o Addysg Uwch.

Darllena fwy...

18/02/2014  Plaid Cymru yn codi argyfwng cludo Rhydywaun gyda Chomisiynydd yr Iaith
Plaid Cymru yn codi argyfwng cludo Rhydywaun gyda Chomisiynydd yr Iaith

Mae Aelod y Cynulliad Simon Thomas wedi chodi'r argyfwng cludo Ysgol Rhydywaun heddiw gyda Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg Meri Huws.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 3 - Nesaf - Olaf