Newyddion

28/01/2014  Arweinyddiaeth a dysgu rhagorol yw’r allwedd i godi safonau
Arweinyddiaeth a dysgu rhagorol yw’r allwedd i godi safonau

Yr allwedd i godi safonau mewn ysgolion ledled Cymru yw arweinwyr ac athrawon gwych, yn ôl Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas.

Darllena fwy...

25/10/2013  Ymateb Llywodraeth Cymru i adolygiad addysg Hill yn ‘fethiant’
Ymateb Llywodraeth Cymru i adolygiad addysg Hill yn ‘fethiant’

Ymateb Llywodraeth Cymru i adolygiad addysg Hill yn ‘fethiant’ Mae ymateb Llywodraeth Cymru i’r adolygiad trylwyr o’r gwasanaeth addysg gan Robert Hill yn ‘fethiant’, yn ôl Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas.

Darllena fwy...

25/10/2013  Rheoleiddiwr arholiadau annibynnol i Gymru gam yn nes
Rheoleiddiwr arholiadau annibynnol i Gymru gam yn nes

Rheoleiddiwr arholiadau annibynnol i Gymru gam yn nes Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi croesawu arwyddion fod rheoleiddiwr arholiadau annibynnol gam yn nes.

Darllena fwy...

25/10/2013  Safonau ‘siomedig’ mewn mathemateg yn cael eu hamlygu gan gorff addysg
Safonau ‘siomedig’ mewn mathemateg yn cael eu hamlygu gan gorff addysg

Safonau ‘siomedig’ mewn mathemateg yn cael eu hamlygu gan gorff addysg Mae adroddiad gan y corff arolygu addysg Estyn wedi amlygu safonau ‘siomedig’ mewn mathemateg ymysg pobl ifanc 14 i 16 oed yng Nghymru.

Darllena fwy...

25/10/2013  Angen cynnwys y proffesiwn dysgu er mwyn fframweithiau llwyddo
Angen cynnwys y proffesiwn dysgu er mwyn fframweithiau llwyddo

Mae angen cynnwys y proffesiwn dysgu er mwyn sicrhau y bydd fframweithiau addysg cenedlaethol yn llwyddo.

Darllena fwy...

02/09/2013  AC yn mynychu Cynhadledd Seneddol y Gymanwlad yn Ne’r Affrig
AC yn mynychu Cynhadledd Seneddol y Gymanwlad yn Ne’r Affrig

AC yn mynychu Cynhadledd Seneddol y Gymanwlad yn Ne’r Affrig Mae Simon Thomas o Blaid Cymru yn cynrychioli Cymru fel rhan o ddirprwyaeth drawsbleidiol i Gynhadledd Seneddol y Gymanwlad yn Ne’r Affrig.

Darllena fwy...

13/08/2013  Rhaid i’r Gweinidog Addysg ail-feddwl am ddirwyon i driwantiaid
Rhaid i’r Gweinidog Addysg ail-feddwl am ddirwyon i driwantiaid

Rhaid i’r Gweinidog Addysg ail-feddwl am ddirwyon i driwantiaid Yn dilyn cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc i Bresenoldeb ac Ymddygiad mewn ysgolion yng Nghymru, mae Plaid Cymru wedi galw ar y Gweinidog Addysg i ail-feddwl am gyflwyno dirwyon i rieni triwantiaid rheolaidd.

Darllena fwy...

12/08/2013  Arian Llywodraeth Cymru yn helpu i symud Halo Foods o Dywyn
Arian Llywodraeth Cymru yn helpu i symud Halo Foods o Dywyn

Arian Llywodraeth Cymru yn helpu i symud Halo Foods o Dywyn Mae cwestiwn yn y Cynulliad gan Blaid Cymru wedi datgelu fod arian Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i symud 120 o swyddi o ffatri Halo Foods yn Nhywyn, Gwynedd i Gasnewydd yn y de-ddwyrain.

Darllena fwy...

12/08/2013  ‘Prawf mawr’ i’r Prif Weinidog dros ddyfodol y Gymraeg
‘Prawf mawr’ i’r Prif Weinidog dros ddyfodol y Gymraeg

‘Prawf mawr’ i’r Prif Weinidog dros ddyfodol y Gymraeg Mae Plaid Cymru wedi dweud fod y Prif Weinidog yn wynebu prawf mawr heddiw pan fo ymgynghoriad y ‘Gynhadledd Fawr’ ynghylch dyfodol y Gymraeg yn cychwyn yn Aberystwyth, Ceredigion.

Darllena fwy...

24/07/2013  Plaid Cymru yn galw am eglurder ar y gyllideb addysg
Plaid Cymru yn galw am eglurder ar y gyllideb addysg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Addysg, Simon Thomas AC, wedi dwyn pwysau ar y gweinidog cyllid am sicrwydd na fydd toriadau eleni yn y gyllideb addysg.

Darllena fwy...

24/07/2013  Mae'n Rhaid i Fesur Addysg Cefnogi Ymgyrch i Safonau Uwch
Mae'n Rhaid i Fesur Addysg Cefnogi Ymgyrch i Safonau Uwch

Wrth groesawu lansio’r Bil Addysg heddiw, dywedodd gweinidog addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas AC: “Mae Plaid Cymru yn cefnogi’r egwyddorion y tu ôl i’r Bil Addysg, gan gynnwys cofrestru’r gweithlu addysg ehangach megis cymorthyddion dysgu.

Darllena fwy...

20/06/2013  Ymateb y Blaid i adroddiad rhifedd Estyn
Ymateb y Blaid i adroddiad rhifedd Estyn

Dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas AC: "Prif flaenoriaeth Plaid Cymru yn etholiad 2011 oedd gofalu fod pob plentyn yn cyfrif: gwneud yn sicr y gallai plant oedd yn gadael yr ysgol gynradd yn gallu darllen, ysgrifennu a chyfrif i’r safon disgwyliedig.

Darllena fwy...

19/06/2013  Codi oedran gadael ysgol i 18 – gweledigaeth Plaid Cymru
Codi oedran gadael ysgol i 18 – gweledigaeth Plaid Cymru

Codi oedran gadael ysgol i 18 – gweledigaeth Plaid Cymru am ddyfodol disgleiriach O flaen dadl yn y Senedd am ymwneud a chyflogaeth pobl ifanc, mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi dweud ei bod yn bryd codi oedran gadael ysgol i 18.

Darllena fwy...

19/06/2013  Adolygu consortia addysg yn arwydd o ddiffyg cyflawni gan Lywodraeth Cymru
Adolygu consortia addysg yn arwydd o ddiffyg cyflawni gan Lywodraeth Cymru

Adolygu consortia addysg yn arwydd o ddiffyg cyflawni gan Lywodraeth Cymru Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi dweud fod yr adolygiad o gonsortia addysg yng Nghymru wedi dangos diffyg cyflawn gan Lywodraeth Cymru.

Darllena fwy...

19/06/2013  Pam nad Dilnot? Talu am ofal cymdeithasol i’r henoed yng Nghymru.
Pam nad Dilnot? Talu am ofal cymdeithasol i’r henoed yng Nghymru.

Pam nad Dilnot? Talu am ofal cymdeithasol i’r henoed yng Nghymru. Mae AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi codi pwnc talu am ofal cymdeithasol i’r henoed yn ystod dadl fer yn y Senedd dan y teitl: ‘Pam nad Dilnot? Talu am ofal cymdeithasol i’r henoed yng Nghymru’.

Darllena fwy...

27/02/2013  TGAU Saesneg ar wahân yn gyfaddefiad gan Lywodraeth Cymru
TGAU Saesneg ar wahân yn gyfaddefiad gan Lywodraeth Cymru

‘TGAU Saesneg ar wahân i Gymru yn gyfaddefiad gan Lywodraeth Cymru nad ydynt wedi cyflawni eu dyletswydd’ Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas, wedi dweud fod penderfyniad y Gweinidog Addysg i sefydlu arholiad TGAU Saesneg ar wahân eleni yng Nghymru yn gyfaddefiad o fethiant llwyr gan y Gweinidog a’i adran yn ystod y

Darllena fwy...

01/02/2013  Ffigyrau UCAS yn gwneud polisi ffioedd presennol Cymru yn anodd i’w gyflawni
Ffigyrau UCAS yn gwneud polisi ffioedd presennol Cymru yn anodd i’w gyflawni

Ffigyrau UCAS ac amrywiadau posib yn gwneud polisi ffioedd presennol Cymru yn anodd i’w gyflawni Dengys ffigyrau diweddaraf UCAS fod nifer y Cymry sy’n ymgeisio am le mewn prifysgol wedi gostwng 2.

Darllena fwy...

29/01/2013  AC yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau perthnasedd cymwysterau
AC yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau perthnasedd cymwysterau

AC yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau perthnasedd cymwysterau Mae Aelod Cynulliad wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau perthnasedd byd-eang cymwysterau Cymreig ac am weithredu yn llawn adolygiad allweddol am ddyfodol cymwysterau yng Nghymru.

Darllena fwy...

15/01/2013  Simon Thomas: Pryderon lleol yn parhau dros gynlluniau Hywel Dda
Simon Thomas: Pryderon lleol yn parhau dros gynlluniau Hywel Dda

Simon Thomas: Pryderon lleol yn parhau dros gynlluniau Hywel Dda Dywedodd AC Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, Simon Thomas: “Mae’r cyhoeddiad heddiw gan Hywel Dda yn siomedig.

Darllena fwy...

17/10/2012  Plaid Cymru yn ymateb i bryderon prifysgolion
Plaid Cymru yn ymateb i bryderon prifysgolion

Mewn ymateb i adroddiadau fod pwysau’n cael eu dwyn ar rai darlithwyr prifysgol i basio gwaith is-safonol gan fyfyrwyr tramor am resymau ariannol, dywedodd Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas: “Mae’r adroddiadau fod pwysau’n cael eu dwyn ar rai darlithwyr prifysgol i basio gwaith sy’n is na’r safon yn achos pryder dybryd.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 3 - Olaf