Angen arweiniad cryf a gweledigaeth am y tymor hir ar gyfer addysg gynnar

20/05/2014

Mewn ymateb i’r datganiad ar y Cyfnod Sylfaen, dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas:

“Mae Plaid Cymru wedi hyrwyddo egwyddorion ac arferion y Cyfnod Sylfaen ers blynyddoedd lawer, oherwydd bod tystiolaeth ryngwladol yn dangos fod y dull o ddysgu trwy wneud yn gweithio’n dda mewn addysg gynnar.

“Mae i addysg y blynyddoedd cynnar ran hanfodol mewn rhoi cyfle cyfartal i blentyn mewn bywyd trwy godi cyrhaeddiad plant sydd dan anfantais. Dyna pam mae angen i ni ei gael yn iawn.

“Os yw’r Cyfnod Sylfaen i fod o fudd i bob plentyn ifanc yng Nghymru, rhaid i gymhwyso yn gyson dda. Nid yw hynny’n digwydd ar hyn o bryd. Mae’r adroddiad hwn wedi gweld bod gweithredu’r Cyfnod Sylfaen yn amrywio rhwng ysgolion ac mai dim ond un o bob pump o ysgolion sydd ar hyn o bryd yn gweithredu’r Cyfnod Sylfaen yn llwyddiannus iawn.

“Mae angen i Lywodraeth Cymru roi arweiniad cryf a gweledigaeth am y tymor hir ar gyfer addysg gynnar. Rhaid iddynt sicrhau fod digon o hyfforddiant a chefnogaeth ar gael i athrawon, fel bod pob plentyn yn cael y cychwyn gorau oll.”