Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno gwiriadau ar hap i ysgolion

10/06/2014

Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno gwiriadau ar hap i ysgolion

Dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas ei bod yn bryd i Lywodraeth Cymru gyflwyno gwiriadau ar hap i ysgolion heb roi rhybudd.

Daw ei sylwadau cyn datganiad gan Lywodraeth Cymru ar Fodel Cenedlaethol o Ddysgu Proffesiynol yn y Senedd.

Dywedodd AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas, Gweinidog Addysg a Sgiliau cysgodol Plaid Cymru:

“Mae Estyn, yr arolygwr addysg, yn arolygu ysgolion bob chwe blynedd, ac y mae’n bryd i ni ystyried arolygiadau ar hap. Mae angen i ni ystyried rhoi’r gallu i Estyn i fynd i ysgolion i weld beth yw’r sefyllfa go-iawn yn y dosbarth, heb roi misoedd o rybudd. Gobeithio y bydd hyn yn awgrym y gall Llywodraeth Cymru ei fabwysiadu.

“Buom yn disgwyl yn hir am y datganiad hwn. Ar waethaf yr holl fentrau diwygio addysg a gynigiwyd gan Lywodraeth bresennol Cymru, amrywiol o hyd yw safonau dysgu mewn ysgolion. Mae Llywodraeth Cymru yn meicro-reoli athrawon ac yn eu beio am fethiannau yn y system addysg.”

“Byddai Llywodraeth Cymru Plaid Cymru wedi 2016 yn buddsoddi mewn hyfforddiant i’r gweithlu addysg yn awr ac yn y dyfodol ar lythrennedd, rhifedd, torri’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad gwael, a gwella presenoldeb ac ymddygiad. Dysgu ardderchog yw’r ffactor bwysicaf o ran sicrhau fod plant yng Nghymru yn derbyn addysg o’r radd flaenaf.”