Cwestiwn Brys wedi ei gyflwyno ar doriadau i ddarpariaeth dysgu oedolion

11/07/2014

Mae’r newyddion y bydd toriadau pellech yn y ddarpariaeth ar gyfer dysgu Cymraeg i oedolion wedi cael ei gondemnio gan Blaid Cymru.

Mae Simon Thomas, Aelod Cynulliad y Canolbarth a’r Gorllewin, wedi cyflwyno Cwestiwn Brys i’w ateb yn y Senedd.

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Addysg, sgiliau a’r iaith Gymraeg Plaid Cymru, Simon Thomas: "Mae’n dod yn amlycach bod cyhoeddiad y Prif Weinidog o ddarparu arian ychwanegol i gefnogi’r iaith Gymraeg ychydig wythnosau yn ôl, yn dric sinigaidd.

"Dim ond drwy ladrata oddi wrth ddarpariaeth Gymraeg i oedolion mae wedi dod o hyd i arian ychwanegol ar gyfer y ‘mentrau’ iaith Gymraeg. "

"Nid yw Llywodraeth Cymru wedi dysgu dim wedi eu ‘sgwrs fawr’ â’r genedl am sut i ymateb i’r her y mae cyfrifiad 2011 yn ei ddangos. Rydym angen cefnogaeth a gweithredoedd clir i’r iaith ar draws pob maes gweithgarwch, nid gwerthu’r fuwch i brynu tarw er mwyn cael penawdau newyddion da un wythnos.

"Gyda’r Eisteddfod yn Llanelli mewn tair wythnos, rwyf yn gobeithio y bydd y cyhoedd yn ei gwneud hi’n glir iawn i’r Prif Weinidog eu bod yn mynnu ymateb llawer gwell na’i weithredoedd di-fudd hyd yma."