Plaid Cymru yn ymateb i’r newyddion ‘trychinebus’ am Murco

12/11/2014

Mae AC Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, Simon Thomas, wedi ymateb i’r newyddion fod cannoedd o swyddi dan fygythiad yn Sir Benfro wrth i’r bwriad ni brynu purfa olew fynd i’r gwellt. Disgrifiodd Simon Thomas AC y newyddion fel ergyd drychinebus i weithwyr, eu teuluoedd a’r gymuned leol.

Dywedodd AC Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, Simon Thomas:

“Mae hyn yn newyddion trychinebus i weithwyr purfa Murco a’u teuluoedd ac yr wyf yn cydymdeimlo’n dwys â hwy. Nid yw’r dyfodol yn sicr o gwbl iddynt, ac yr wyf yn disgwyl y bydd Llywodraeth Cymru yn cynnig pob cefnogaeth iddynt wrth iddynt symud ymlaen.

“Bydd effaith y cau i’w deimlo yn economi Cymru yn ehangach. Mae Aberdaugleddau yn ganolfan economaidd bwysig, ac y mae angen i ni weithio i’w gwneud yn gyrchfan ddeniadol i fusnesau fuddsoddi gyda thechnolegau newydd. Mae Cymru yn gyfoethog mewn ynni, a gall arwain y byd eto. Mae gan Aberdaugleddau weithlu gyda sgiliau uchel eisoes, a rhaid i Lywodraeth Cymru yn awr weithio er mwyn sicrhau y gall y sgiliau hyn ddatgloi cyfleoedd am waith newydd i’r gweithlu yn Murco.”