Galwadau gan ACau ar i gynghorwyr hybu cael pobl ifanc ar y gofrestr etholiadol

11/02/2015

Bydd Simon Thomas o Blaid Cymru yn arwain dadl yn y Senedd ar gael mwy o bobl ifanc ar y gofrestr etholiadol.

Ers y symud at gofrestru etholiadol unigol, mae miloedd o bobl ifanc heb gofrestru.

Daw’r ddadl drawsbleidiol wedi cyfarfod rhwng arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, a’r Gweinidog cysgodol dros Addysg, Sgiliau a’r Iaith Gymraeg Simon Thomas gydag ymgyrchwyr Bite the Ballot.

Mae’r grŵp amhleidiol yn annog pobl ifanc i ymddiddori mewn gwleidyddiaeth a chynyddu nifer y bobl sydd wedi cofrestru i bleidleisio.

Dywedodd AC Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas:

“Yn y ddadl heddiw, rydym yn galw am gamau i roi’r grym i swyddogion cofrestru etholiadol i wella rhannu data; yn benodol, i gael mwy o bobl o blith grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli i gofrestru.

“Mae symud at gofrestru etholiadol unigol wedi taro niferoedd y pleidleiswyr ifanc a’r myfyrwyr sydd wedi cofrestru. Rydym eisiau gwneud yn siŵr fod mwy o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn democratiaeth.

“Un ffordd i ni wneud hyn yw creu Senedd Ieuenctid i Gymru wedi i Lywodraeth Cymru ladd y Ddraig Ffynci llynedd. Cymru yw’r unig genedl yn Ewrop heb fforwm ieuenctid annibynnol.

“Rwy’n credu y dylem greu’r corff newydd hwn fel Senedd Gymreig rithiol ar gyfer syniadau. Gallwn ddwyn pobl i mewn trwy ofyn iddynt gyflwyno syniadau am gyfreithiau newydd.”

“Mae Plaid Cymru eisiau mynd ymhellach na llawer o bleidiau eraill – rydym eisiau rhoi i bobl ifanc 16 ac 17 oed yr hawl i bleidleisio, ac yr ydym eisiau cyflwyno system y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy i wneud pleidleisiau yn decach.

“Mae hon yn ffordd well o lawer o adnewyddu democratiaeth yn ein cynghorau na gosod terfyn ar hyd gwasanaeth cynghorwyr.”