Bydd ar Gymru angen Plaid Cymru yn fwy nac erioed o’r blaen

13/05/2015

Dim ond Plaid Cymru wnaiff sefyll dros Gymru yn erbyn bygythiad o bum mlynedd arall o doriadau Torïaidd creulon

Bydd cwmwl bygythiad llywodraeth Geidwadol yn golygu y bydd Plaid Cymru yn bwysicach nac erioed o’r blaen yn ystod y senedd San Steffan hon, meddai Simon Thomas o Blaid Cymru.

Dywedodd Simon Thomas y byddai’r llywodraeth Geidwadol sydd newydd ei hethol yn gosod toriadau na welwyd erioed mo’u bath fyddai’n peryglu gwasanaethau cyhoeddus, a thra bod y blaid Lafur wedi dangos ei bod yn aneffeithiol i sefyll cornel Cymru, y bydd gan ASau Plaid Cymru  ran fwy nac erioed i’w chwarae o ran amddiffyn ein cymunedau rhag elfennau gwaethaf y llywodraeth Geidwadol.

Dywedodd AC Plaid Cymru Simon Thomas:

"Mae’r blaid geidwadol wedi addo cylch arall o doriadau fydd yn ddyfnach a chreulonach na dim a welosm hyd yma, a chan mai yng Nghymru y mae rhai o ardlaoedd tlotaf y DG, byddwn ni yn fwy agored o lawer i’r difrod a achosir gan y toriadau hyn.

"Ni lwyddodd y llywodraeth Lafur i amddiffyn Cymru rhag y toriadau hyn - mewn gwirionedd, pleidleisio dros fwy o lymder wnaeth y blaid Lafur - felly bydd yn rhaid i  ASau Plaid Cymru ddefnyddio unrhyw rym sydd ganddynt i sefyll dros ein cymunedau a’u gwarchod rhag y gwaethaf o’r toriadau Toriaidd hyn.

"Dangosodd arolwg diweddar gan Yougov fod pobl Cymru yn ymddiried ym Mhlaid Cymru yn fwy na neb i sefyll dros eu cymunedau, a bydd ar bobl Cymru angen Plaid Cymru i sefyll drostynt yn fwy nac erioed o’r blaen dros y misoedd nesaf.

"Mae gan dri AS Plaid Cymru a ddychwelyd i San Steffan ran fwy nac erioed i’w chwarae er mwyn sefyll dros Gymru, ac amddiffyn ein cymunedau rhag pum mlynedd arall o doriadau y Toriaid."