Newyddion

16/10/2012  AC yn croesawu dadl ynni’r Hafren
AC yn croesawu dadl ynni’r Hafren

Mae AC Plaid Cymru, Simon Thomas wedi croesawu dadl ar y cynnig i greu ynni o’r Afon Hafren. Bydd y cynnig trawsbleidiol a osodwyd gan Mr Thomas yn cael ei drafod yn y Senedd ar ddydd Mercher 17 o Hydref 2012.

Darllena fwy...

16/10/2012  ‘Ailystyriwch y penderfyniad i osod canolfan ailgylchu ger cartref gofal’ - AC
‘Ailystyriwch y penderfyniad i osod canolfan ailgylchu ger cartref gofal’ - AC

Mae AC rhanbarthol dros Sir Benfro wedi galw ar y cyngor lleol i edrych eto ar eu cynllun i osod canolfan ailgylchu wrth ochr cartref gofal yn Saundersfoot.

Darllena fwy...

27/06/2012  Bydd dirwyon o £120 am driwantiaeth yn targedu’r tlotaf yng nghymdeithas Cymru
Bydd dirwyon o £120 am driwantiaeth yn targedu’r tlotaf yng nghymdeithas Cymru

Bydd dirwyon o £120 am driwantiaeth yn targedu’r tlotaf yng nghymdeithas Cymru Mae Plaid Cymru wedi ymateb i gynlluniau i ddirwyo rhieni os yw plant yn driwantiaid rheolaidd.

Darllena fwy...

25/06/2012  Llafur yn ildio’r frwydr i gadw gwasanaethau brys yn Llanelli
Llafur yn ildio’r frwydr i gadw gwasanaethau brys yn Llanelli

Llafur yn ildio’r frwydr i gadw gwasanaethau brys yn Llanelli : Plaid Cymru yn beirniadu Llafur am eu cynllun sinigaidd Mae Plaid Cymru wedi beirniadu’r Llywodraeth Lafur am danseilio gwasanaethau yn Ysbyty’r Tywysog Philip yn Llanelli, i baratoi’r ffordd ar gyfer israddio’r ysbyty.

Darllena fwy...

22/06/2012  Plaid Cymru yn ymateb i argymhelliad i ddileu TGAU
Plaid Cymru yn ymateb i argymhelliad i ddileu TGAU

Plaid yn ymateb i argymhelliad i ddileu TGAU Mewn ymateb i’r datgeliad am gynigion Gweinidog Addysg y DG i ddileu arholiadau TGAU, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Addysg, Simon Thomas: “Rwy’n croesawu cynigion Gweinidog y DG i symud tuag at un bwrdd arholi ar gyfer y pynciau craidd.

Darllena fwy...

14/06/2012  AC yn clywed am bryderon lleol am wasanaethau awtistiaeth
AC yn clywed am bryderon lleol am wasanaethau awtistiaeth

AC yn clywed am bryderon lleol am wasanaethau awtistiaeth Fe wnaeth AC y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas, gyfarfod gyda changen leol Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol Cymru er mwyn clywed pryderon am wasanaethau awtistiaeth yn Sir Benfro.

Darllena fwy...

14/06/2012  Diffyg cynnydd ar amddiffyn plant yn Sir Benfro yn ‘warthus’–AC Plaid
Diffyg cynnydd ar amddiffyn plant yn Sir Benfro yn ‘warthus’–AC Plaid

Diffyg cynnydd ar amddiffyn plant yn Sir Benfro yn ‘warthus’–AC Plaid Mae AC Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, Simon Thomas, wedi disgrifio’r diffyg cynnydd gan Gyngor Sir Benfro dros faterion amddiffyn plant fel sefyllfa warthus.

Darllena fwy...

19/04/2012  AC yn beirniadu awdurdodau ysbyty am adael cleifion yn disgwyl yn hwyr y nos
AC yn beirniadu awdurdodau ysbyty am adael cleifion yn disgwyl yn hwyr y nos

AC yn beirniadu awdurdodau ysbyty am adael cleifion yn disgwyl yn hwyr y nos Mae Aelod Cynulliad wedi cwyno fod cleifion ysbytai sy’n cael eu hanfon adref yn hwyr yn y nos yn aml yn sownd yng Nghaerfyrddin oni bai bod ganddynt drafnidiaeth i gyrraedd adref.

Darllena fwy...

31/01/2012  ‘Adroddiad Estyn yn brawf o bwys i lywodraeth Cymru ac yn gwneud yr achos dros roi pwyslais ar lythrennedd’ – Plaid Cymru
‘Adroddiad Estyn yn brawf o bwys i lywodraeth Cymru ac yn gwneud yr achos dros roi pwyslais ar lythrennedd’ – Plaid Cymru

‘Adroddiad Estyn yn brawf o bwys i lywodraeth Cymru ac yn gwneud yr achos dros roi pwyslais ar lythrennedd’ – Plaid Cymru Mae llefarydd Plaid Cymru ar addysg, Simon Thomas, wedi dweud fod adroddiad blynyddol Estyn yn brawf o bwys i lywodraeth Cymru ac yn gwneud yr achos dros bwyslais y Blaid ar lythrennedd yn ysgolion Cymru.

Darllena fwy...

08/12/2011  AC y Blaid yn holi’r Gweinidog Addysg dros atal arholwyr CBAC
AC y Blaid yn holi’r Gweinidog Addysg dros atal arholwyr CBAC

AC y Blaid yn holi’r Gweinidog Addysg dros atal arholwyr CBAC Mae AC Plaid Cymru wedi holi’r Gweinidog Addysg Leighton Andrews ynghylch atal dau o arholwyr CBAC.

Darllena fwy...

08/12/2011  AC y Blaid yn dweud fod ‘bandio’ yn rhy debyg i dablau cynghrair
AC y Blaid yn dweud fod ‘bandio’ yn rhy debyg i dablau cynghrair

AC y Blaid yn dweud fod ‘bandio’ yn rhy debyg i dablau cynghrair Wrth i rieni a disgyblion ddarganfod sut mae eu hysgol uwchradd leol yn perfformio yn ôl system fandio newydd Llywodraeth Cymru.

Darllena fwy...

06/12/2011  ‘Nid uno yw’r ffordd ymlaen i wella cyfraddau ymchwil’ – Plaid Cymru
‘Nid uno yw’r ffordd ymlaen i wella cyfraddau ymchwil’ – Plaid Cymru

‘Nid uno yw’r ffordd ymlaen i wella cyfraddau ymchwil’ – Plaid Cymru Mae AC Canolbath a Gorllewin Cymru Simon Thomas yn cefnogi cynnig yn y Senedd sydd â’r nod o wella addysg uwch yng Nghymru.

Darllena fwy...

05/12/2011  ‘Adeiladu i Gymru yw'r ffordd ymlaen i adeiladu ysgolion’ – Plaid Cymru
‘Adeiladu i Gymru yw'r ffordd ymlaen i adeiladu ysgolion’ – Plaid Cymru

‘Adeiladu i Gymru yw'r ffordd ymlaen i adeiladu ysgolion’ – Plaid Cymru Mae toriadau ysgolion yn arwydd o fethiant Llafur Honnodd Simon Thomas fod y toriadau gan Lywodraeth Cymru i brosiect mawr o godi ac adnewyddu ysgolion yn adlewyrchu toriadau llywodraeth y ConDemiaid a hefyd fethiant Llafur i gael gwell bargen i Gymru.

Darllena fwy...

01/12/2011  Prentisiaid Caerffili yn cwrdd ag AC
Prentisiaid Caerffili yn cwrdd ag AC

Bydd prentisiaid Cyngor Caerffili yn disgrifio eu profiadau pan fyddent yn cwrdd ag AC Plaid Cymru Simon Thomas a chynghorwyr lleol.

Darllena fwy...

01/12/2011  Simon Thomas AC yn ymgeisio am enwebiad i fod yn arweinydd Plaid Cymru
Simon Thomas AC yn ymgeisio am enwebiad i fod yn arweinydd Plaid Cymru

Mae Simon Thomas AC dros ganolbarth a gorllewin Cymru yn ymgeisio am enwebiad i fod yn arweinydd Plaid Cymru Cyhoeddodd Simon Thomas AC dros ganolbarth a gorllewin Cymru mewn cyfarfod briffio heddiw ei fod yn ymgeisio am enwebiad i fod yn arweinydd Plaid Cymru.

Darllena fwy...

11/11/2011  Plaid Cymru: Methiannau bandio eisoes yn tanseilio ysgolion
Plaid Cymru:  Methiannau bandio eisoes yn tanseilio ysgolion

Plaid Cymru: Methiannau bandio eisoes yn tanseilio ysgolion Mae’r gwaith cychwnnol ar system Llafur o fandio ysgolion eisoes yn achosi problemau i rai ysgolion.

Darllena fwy...

11/11/2011  Gallai cynigion mynediad i brifysgol fod yn gychwyn arloesedd newydd mewn addysg uwch
Gallai cynigion mynediad i brifysgol fod yn gychwyn arloesedd newydd mewn addysg uwch

Gallai cynigion mynediad i brifysgol fod yn gychwyn arloesedd newydd mewn addysg uwch Mae AC wedi dweud y gallai cynigion gan Wasanaethau Derbyn i Brifysgolion a Cholegau (UCAS) fod yn gychwyn mwy o arloesedd mewn addysg yng Nghymru.

Darllena fwy...

13/10/2011  AC ‘angen ail-drefnu prifysgolion er mwyn sicrhau gwariant ar ddysgu’
AC ‘angen ail-drefnu prifysgolion er mwyn sicrhau gwariant ar ddysgu’

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, Simon Thomas wedi rhoi tystiolaeth ynglŷn â dyfodol prifysgolion yng Nghymru i ymchwiliad gan Gyngor Cyllido Addysg yng Nghymru.

Darllena fwy...

07/06/2011  All Llafur ddim parhau i ganiatáu gwthio Cymru i’r ymylon yn wleidyddol
All Llafur ddim parhau i ganiatáu gwthio Cymru i’r ymylon yn wleidyddol

Mae Plaid Cymru wedi galw ar lywodraeth Cymru i weithredu rhaglen lywodraethu fwy radical neu roi Cymru mewn perygl o gael ei gwthio i ymylon y ddadl wleidyddol yn y DG.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 3 o 3